Kun mietit sijoituskoiran ottamista, mieti miksi haluat sen tehdä?

Salme Mujunen on kirjoittanut sijoituksesta Lapinkoira-lehdessä 4/01 erittäin hyvin:


Sijoituskoiraa hoidetaan ja huolletaan kasvattajan antamien ohjeiden mukaan aivan kuin omaksikin ostettua pentua. Sijoitusnartulle annetaan mukaan samat pennunhoito- ja ruokintaohjeet, kuin muillekin pentuesisaruksille. Nämä rodunomaiset hoito-ohjeet kuuluvat jo lakisääteisestikin pennunottajalle sovittaessa koirakaupasta. Kun pennunottaja noudattaa näitä annettuja ohjeita, on kasvattajan helpompi kantaa vastuunsa pennusta myös sen myöhemmällä iällä.


Kasvattajan kannalta sijoitusnartun antaminen on myös luottamuksen osoitus pennunottajaa kohtaan, sillä usein sijoitusnartulle asetettavat tulevaisuudenhaaveet ovat normaalia pentua korkeammalla.
Kasvattaja pyrkii siis jo etukäteen vakuuttautumaan, että sijoitusperhe pystyy tarjoamaan pennulle erinomaiset lähtökohdat elämäänsä varten.


Parhaimmillaan sijoitusnartun ottajan ja kasvattajan välinen yhteistyö on hyvinkin tiivistä. Heillä molemmilla on yhteinen intressi - sijoitusnartun hyvä hoito, mahdollisimman positiivinen esilläolo kennelmaailmassa ja sen tuleva panos rodunjalostuksessa.
 

Kannattaa tutustua Kennelliiton sivuilla oleviin sopimuslomakkeisiin:

Sopimus nartun sijoituksesta

Sopimus uroksen sijoituksesta