I-pentue syntyi 22.1.2019

i. Mättjärns Sumo

e. Kompiaisen Gauheella Kiireellä

 

u. K. Iha Oikeesti, Urho

u. K. Iliman Muuta, Mörö

u. K. Intoo Täys, Halti

n. Iso Hali, Isa

n. Iisisti Siistii, Nekku