Synt. 20.11.2013,  sukusiitosprosentti 1,23% kahdeksalle sukupolvelle laskettuna

Pentue on Carun ensimmäinen pentue.

 

i. Bodeneis Carr Calgary eli Caru, om. Niina Halonen

        Saksipurenta, puuttuu 2 x P1 / Saxbett, saknar 2 x P1 / Correct bite, missing

        2 x P1

        Ei paimennustaipumusta / Inga vallanlag / No herding instinct

        Jalostustarkastettu erinomainen, hyväksytty / Exteriörbeskrivet utmärkt,

        godkänt / Breed examined, excellent, accepted

Caru%20erkkarissa%2017.8.2014-normal.jpg

Kuva Kirsi Hotanen

 

e. Dlarah Beep Beep eli Piitu, om. Halla Seppälä

        Saksipurenta, kaikki hampaat / Komplett saxbett / Correct bite, full dentition

        Erittäin hyvä paimennustaipumus / Mycket goda vallanlag / Very good herding

        instinct

        Jalostustarkastettu erinomainen, hyväksytty /Exteriörbeskrivet utmärkt,

        godkänt / Breed examined, excellent, accepted

koirat_piitu_2vuotta_seisoo-normal.jpg

Kuva Halla Seppälä

      

u. Kompiaisen Doktorin Erikoinen eli Dodii om. Niina ja Jarkko Halonen

            Saksipurenta, kaikki hampaat / Komplett saxbett / Correct bite,

            full dentition

            Jalostustarkastettu Ruotsissa, EH / Exteriörbeskrivet i Sverige, MG /

            Breed examined in Sweden VG

            7 x KP, 4 x ROP-pentu, VSP-pentu MV-näyttelyssä, 2 x RYP3-pentu, 1 x

            RYP4-pentu /

            7 x HP, 4 x BIR-valp, BIM-valp i WDS, 2 x BIG3-valp, 1 x BIG4-valp /

            7 x HP, 4 x BOB-puppy, BOS-puppy in WDS, 2 x BIG3-puppy, 1 x

            BIG4-puppy

            Vuoden Pentu 2014 / Årets Vättevalp 2014 / Puppy of the Year 2014

            Ei paimennustaipumusta / Inga vallanlag / No herding instinct         

Dodii%20kes%C3%A4kuu%202014-normal.jpg

 

kuva Kirsi Hotanen

           

u. Kompiaisen Draivia Päivään eli Hans om. Maj-Len Påfs

           Saksipurenta, puuttuu 4 x P1 / Saxbett, saknar 4 x P1 / Correct bite, missing

           4 x P1

           Jalostustarkastettu, EH, hyväksytään / Exteriörbeskrivet, MG, godkänd / Breed 

           examined, VG, accepted

           1 x KP, PU-2 pentu erikoisnäyttelyssä / 1 x HP, BH-2 valp i Specialen /

           1 x HP, BM-puppy in the Speciality Show

           Hyvä paimennustaipumus / Goda vallanlag / Good herding instinct

Hansin%20katse-normal.jpg

kuva Maj-Len Påfs

 

u. Kompiaisen Duurissa Vedetty eli Laku om. Heikki Raappana

            Täydellinen saksipurenta / Komplett saxbett / Correct bite, full dentition

            Jalostustarkastettu, erinomainen, hyväksytty varauksella (oikean etujalan rakenne) / 

            Exteriörbeskrivet, utmärkt, godkänd med reservation (höger frambens struktur) /

            Breed examined, excellent, accepted with reservation (right foreleg structure)

Laku4-normal.jpg

             

n. Kompiaisen Diivan Elkein eli Luna om. Monica Äijälä

           Epätasainen purenta, puuttuu P1 / Ojämn bett, saknar P1 / Uneven bite, missing P1

          Jalostustarkastettu, EH, hyväksytään varauksella, purenta / Exteriörbeskrivet, MG,

          godkänd med reservation, bett / Breed 

           examined, VG, accepted with reservation, bite 

S__E7911-normal.jpg

Luna%20nukkuu-normal.jpgLuna1-normal.jpg

Kuvat Monica Äijälä

 

n. Kompiaisen Disainia Arkeen eli Sirkka om. Riika Eloranta ja Lauri Soininen

            Saksipurenta, puuttuu 2 x P1 ylhäältä / Saxbett, saknar 2 x P1

            i överkäke / Correct bite, missing 2 x P1 in upper jaw

           Jalostustarkastettu, EH, hyväksytään / Exteriörbeskrivet, MG, godkänd / Breed 

            examined, VG, accepted

Kompiaisen%20Disainia%20Arkeen-normal.jp

Kuva Leena Virkki

 

n. Kompiaisen Draamaa Tarjolla eli Viima om. Elisa Haatainen

            Saksipurenta, puuttuu P1 ylhäältä oikealta  / Saxbett, saknar P1 i högre

            överkäke / Correct bite, missing P1 in right upper jaw.

             2 x KP, 1 x ROP-pentu / 2 x HP, 1 x BIR-valp / 2 x HP, 1 x BOB-puppy

             EE CH

            Jalostustarkastettu, EH, hyväksytään / Exteriörbeskrivet, MG, godkänd / Breed 

            examined, VG, accepted

            Ei paimennustaipumusta / Inga vallanlag / No herding instinct

 

Viima%20eest%C3%A42-normal.jpg

 

Kuvat Ari Lavander

      

   

Klikkaa koiran nimeä ja pääset Kennelliiton Koiranettiin katsomaan terveys- ym. tuloksia.

Klicka på hundens namn och så kommer du till FKKs KoiraNet. Där hittar du hälso- och andra resultat.

Click dog's name and you are linked to FKC's KoiraNet. You can find health and other results there.