Olen allekirjoittanut ensimmäisen kerran Suomen Kennelliiton Kasvattajasitoumuksen vuonna 2007 kun sain kennelnimen.

Kasvattajasitoumus uusittiin vuonna 2010. Allekirjoitin uuden Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen 1.9.2010.

Pyydän kiinnittämään huomiota kohtaan viisi.
 

Hyväksytty Suomen Kennelliitto—Finska Kennelklubben ry:n valtuustossa 30.5.2010 ja tarkennettu Suomen Kennelliitto—Finska Kennelklubben ry:n valtuustossa 20.11.2010. Tulee voimaan 1.1.2011.
 
Allekirjoittanut sitoutuu koiranpidossaan ja koirankasvatuksessaan noudattamaan seuraavia Suomen Kennelliiton määrittelemiä periaatteita, jotka samalla ovat edellytyksenä kennelnimen saamiseksi.
 
1. Hyväksyn liiton tarkoituksen, joka on seuraava:
Suomen Kennelliiton tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten rekisteröityjen koirien kasvattamista ja käyttöä.
Lisäksi Kennelliitto edistää terveiden ja hyväluonteisten, käyttöominaisuuksiltaan, rakenteeltaan ja ulkomuodoltaan rodunomaisten koirien kasvattamista. Liitto edistää myös koirien hyvinvointia sekä koiranpidon edellytyksiä. Olen selvillä siitä, että Kennelliiton säännöt, ohjeet (erityisesti koirarekisteriohje) ja määräykset koskevat minua.
 
2. Olen selvillä eläinsuojelulain ja järjestyslain sekä muiden koiria koskevien lakien, asetusten ja määräysten sisällöstä. Huolehdin siitä, että koirani saavat riittävästi ravintoa ja huolenpitoa. Pidän koiriani asianmukaisissa tiloissa ja huolehdin niiden riittävästä liikunnasta. Huolehdin siitä, ettei koiranpidostani aiheudu kohtuutonta haittaa ympäristölle.
 
3. Kasvatan rekisteröintikelpoisia koiria. Tavoitteenani on kasvattaa terveitä ja hyväluonteisia koiria, jotka ovat
käyttötarkoitukseensa soveltuvia ja rotumääritelmän mukaisia.
 
4. Perehdyn kasvattamiini rotuihin niin, että tunnen hyvin niiden voimassa olevat rotumääritelmät ja käyttötarkoituksen. Jalostukseen käyttämäni koirat ovat sopivan ikäisiä, terveitä ja hyväkuntoisia sekä luonteeltaan, ulkomuodoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan käyttötarkoitukseensa soveltuvia ja rotumääritelmän mukaisia.
 
5. En salaa koirieni vikoja ja sairauksia. Annan avoimesti tietoa koirieni ominaisuuksista. Luovutan Kennelliitolle omistamieni ja mahdollisuuksien mukaan myös kasvattamieni koirien terveystutkimustulokset ja suostun niiden julkaisemiseen.
 
6. Rekisteröin ja tunnistusmerkitsen pentueeni Kennelliiton voimassaolevan koirarekisteriohjeen mukaisesti.
 
7. Luovutan pennut hyvän kauppatavan ja voimassaolevan koirarekisteriohjeen mukaisesti terveinä, hyväkuntoisina ja tunnistusmerkittyinä.
 
8. Myydessäni koiran teen siitä kirjallisen sopimuksen Kennelliiton vahvistamaa lomaketta käyttäen tai muuten kirjallisena samansisältöisenä. Kauppahintaan sisältyy rekisteritodistus ja kirjalliset hoito-ohjeet. Jos Kennelliitto poistaa myymäni koiran rekisteristä, palautan kauppahinnan.
 
9. Myydessäni koiran neuvon uutta omistajaa tekemään omistajailmoituksen Kennelliittoon.
 
10. Luovuttaessani koiran sijoitukseen niin, että jalostusoikeus säilyy minulla, teen tästä kirjallisen sopimuksen Kennelliiton ”Sopimus koiran sijoituksesta” -lomaketta käyttäen tai muuten kirjallisena samansisältöisenä.
 
11. Mikäli välitän muiden kasvattamia/omistamia koiria, noudatan tämän sitoumuksen määräyksiä ja huolehdin siitä, että koirat ovat rekisteröityjä ja tunnistusmerkittyjä.
 
12. Suostun siihen, että Kennelliiton valtuuttamat henkilöt voivat opastaa ja neuvoa koirieni pidossa ja hoidossa, suorittaa kennelneuvontakäyntejä sekä ottaa polveutumismäärityksiin tarvittavia näytteitä koirista.

Toistan edelleen, että jos jollekulle on ongelmana se, että kerron avoimesti koirieni vioista, sairauksista tms. heikkouksista, se on tämän ihmisen ongelma, ei minun.  Olen saanut tällaisen sähköpostin asian tiimoilta.

"Sikäli tietysti tähän asiaan liittyy vahvasti myös Gööttiyhdistys ja sen jalostustoimikunta, että olet niissä näkyvässä asemassa. Vaikka kirjoitus on julkaistu omassa blogissasi, on sillä juuri tästä syystä erityistä painoarvoa tämän rodun harrastajien parissa, Varsin yleisessä tiedossa on myös koulutuksesi, jonka perusteella voidaan olettaa sinulla olevan erityisen hyvät edellytykset ymmärtää näitä asioita. Nämä seikat yhdistyvät aina sinuun, vaikka kuinka julkistaisit asioita yksityishenkilönä. On todennäköistä, että nimenomaan näkyvä asemasi yhdistyksen toimielimissä lisää blogisi lukijoiden määrään, joten voidaan olettaa, että blogissasi julkaistut asiat leviävät nopeasti ja laajasti Gööttiharrastajien keskuuteen. Julkaisun formaattihan on nimenomaan sellainen, että kirjoitukset on tarkoitettu kaikkien vapaasti luettavaksi."


On erittäin miellyttävää ja imartelevaa tulla noteeratuksi ihan näin V.I.P-henkilöksi cheeky. Valitettava tosiasia vaan taitaa olla, että kyllä sitä on ihan tavallinen blogikirjoittelija siinä missä muutkin ja ihan samanlaisella sananvapaudella varustettu. Joten edelleen kirjoitan blogissani juuri mitä itse haluan MINUN OMISTAMISTANI KOIRISTA. Jos se jotakuta häiritsee, niin voipi sitten olla lukematta minun blogiani. Sekin on vapautta, että voi valita mitä lukee ja mitä ei.