synt. 18.11.2012, sukusiitosprosentti 0,68% kahdeksalle sukupolvelle laskettuna

 

i. Maiskis Leomer  eli  Laku om. Arja Virtanen

       Täydellinen saksipurenta / Komplett saxbett / Correct bite, full dentition

       Jalostustarkastettu erittäin hyvä, hyväksyttävä / Exteriörbeskrivet mycket god,

       godkänd / Breed examined very good, accepted

       Välttävä paimennustaipumus / Mindre goda vallanlag / Sufficient herding instinct

       Luonnetestissä +48p, laukauskokematon / Character tested +48p 

Laku-is%C3%A4-normal.jpg

Kuva Halla Seppälä

 

e. Konnunkodon Fulla Asynja  eli Tilda om. Ulla ja Erkki Nummi

       Täydellinen saksipurenta / Komplett saxbett / Correct bite, full dentition

       Jalostustarkastettu erinomainen, hyväksyttävä / Exteriörbeskrivet utmärkt,

       godkänd / Breed examined excellent, accepted

       Hyvä paimennustaipumus/ Goda vallanlag / Good herding instinct

Tilda-normal.jpg

Kuva Halla Seppälä

 

u. C.I.B FI BY SE RO RO-GR MVA Kompiaisen Caamoksen Kaataja eli Kamu

om. Tanja Tolvanen

           Täydellinen saksipurenta / Komplett saxbett / Correct bite, full dentition

           Jalostustarkastettu erittäin hyvä, hyväksytään / Exteriörbeskrivet mycket god,

           godkänd / Breed examined, very good, accepted

           Göötti-PRAn markkeritestitulos A/A, / SV-specific eye disease marker

           test normal

           Normaalit kivekset, kastroitu / Normala testiklar, kastrerad / Normal testicles,

           neutered

           2013 Vuoden Gööttipentu sij. 3 / Årets Vättevalp 3:a 2013 / Puppy of the

           Year 3rd place 2013

           3 x ROP-pentu, 2 x VSP-pentu, BIS4-pentu Ruotsissa /

           3 x BIR-valp, 2 x BIM-valp, BIS4-valp i Sverige /

           3 x BOB-puppy, 2 x BOS-puppy, BIS4-puppy in Sweden

                     

Kompiaisen%20Caamoksen%20Kaataja-normal.

kuva Lasse Kukkonen

 

 

u. Kompiaisen Casperin Jäljissä eli Rölli om. Taru Vaattovaara

           Täydellinen saksipurenta / Komplett saxbett / Correct bite, full dentition

           Jalostustarkastettu Erittäin Hyvä, hyväksytään / Exteriörbeskrivet mycket god, 

           godkänd / 

           Breed examined, very good, accepted

          Normaalit kivekset, kastroitu / Normala testiklar, kastrerad / Normal testicles,

           neutered

           Kompiaisen%20Casperin%20J%C3%A4ljiss%C3%

           kuva Taru Vaattovaara

 

u. Kompiaisen Compiainenhan Se eli Uuno om. Paula Ylipulli & Jouni Koivupalo

           Täydellinen saksipurenta / Komplett saxbett / Correct bite, full dentition

           Jalostustarkastettu erittäin hyvä, hyväksytään / Exteriörbeskrivet mycket god,

           godkänd /

           Breed examined, very good, accepted

           Normaalit kivekset, kastroitu / Normala testiklar, kastrerad / Normal testicles,

           neutered

           1 x RYP4 / 1 x BG4

 

Uuno%20%28Paula%29-normal.jpg

Kuva Paula Ylipulli

 

u. Kompiaisen Constaapelin Lapaset eli Ponku om. Erika Holck

           Täydellinen saksipurenta / Komplett saxbett / Correct bite, full dentition

           Jalostustarkastettu hyvä, hyväksytään / Exteriörbeskrivet god, godkänd /

           Breed examined, good, accepted

Ponku%20hieno%202016%20Tuija%20S.jpg

kuva Tuija Säärelä

 

n. Kompiaisen Cauan Kaivattu eli Milli om. Timo Vehkaoja

             Saksipurenta, on 2 x P1 oikealla ylhäällä / Komplett saxbett, har 2 x

             P1 i högre överkäke / Correct bite, has 2 x P1 in the right upper jaw

             Markkeritestitulos AA / Markertest for eyedisease AA, normal

             Ei paimennustaipumusta / Inga vallanlag / No herding instinct

             Jalostustarkastettu, erittäin hyvä, hyväksytään / Exteriörbeskrivet, mycket god,

            godkänt / Breed examined, very good, accepted

             2013 Vuoden Gööttipentu sij. 2 / Årets Vättevalp 2:a 2013 / Puppy of the Year

             2nd place 2013

             3 x ROP-pentu, 5 x VSP-pentu (kerran Ruotsissa) /

             3 x BIR-valp, 5 x BIM-valp (1x i Sverige) /

             3 x BOB-puppy, 5 x BOS-puppy (once in Sweden)

           

Kompiaisen%20Cauan%20Kaivattu-normal.jpg

Milli%20mets%C3%A4s-normal.jpg

kuvat Timo Vehkaoja

 

n. Kompiaisen Caunis Ajatus eli Iisi om. Nea Paul

            Täydellinen saksipurenta / Komplett saxbett / Correct bite, full dentition

            Markkertestitulos AA / Markertest for eyedisease AA, normal

            Hyvä paimennustaipumus / Goda vallanlag / Good herding instinct

            Jalostustarkastettu, hyvä, hyväksytty / Exteriörbeskrivet, god,

            godkänt / Breed examined, good, accepted

            1 x VSP-pentu / 1 x BIM-valp / 1 x BOS-puppy

10638858_10154516530470710_339351711_o-n

Kuva Isabella Fagerström

Iisi%202014-normal.jpg

Kuva Janette Korpisalo

 

Klikkaa koiran nimeä ja pääset Kennelliiton Koiranettiin katsomaan terveys- ym. tuloksia.

Klicka på hundens namn och så kommer du till FKKs KoiraNet. Där hittar du hälso- och andra resultat.

Click dog's name and you are linked to FKC's KoiraNet. You can find health and other results there.